Predajca

Názov:AMICOMP BB s.r.o.
IČO:36035971
DIČ:2020087740
IČ DPH:SK2020087740
Mesto:Banská Bystrica 5
PSČ:97405
Adresa:Bernoláková 14/B
Telefón:048 /4715801
E-mail:obchod@amicomp.sk
Kontakt:Jozef Ulrich
Zapísaný v Obchodnom registri Okresného súdu Banská Bystrica, Oddiel: Sro, Vložka číslo: 5905/S

Orgán dozoru a dohľadu

Inšpektorát SOI pre Banskobystrický kraj

Dolná 46, 974 00 Banská Bystrica 1
Odbor výkonu dozoru
Tel.:
  • 048/412 49 69
  • 048/415 18 71
  • 048/415 18 73
Fax:
  • 048/412 46 93