Kontakty

Predajca

Názov:AMICOMP BB s.r.o.
IČO:36035971
DIČ:2020087740
IČ DPH:SK2020087740
Mesto:Banská Bystrica 5
PSČ:97405
Adresa:Bernoláková 14/B
Telefón:048 /4715801
E-mail:obchod@amicomp.sk
Kontakt:Jozef Ulrich

Orgán dozoru a dohľadu

Inšpektorát SOI pre Banskobystrický kraj

Dolná 46, 974 00 Banská Bystrica 1
odbor technickej kontroly výrobkov a ochrany spotrebiteľa
Tel.:
  • 048/412 49 69
  • 048/415 18 71
Fax:
  • 048/4124 693